Sila tandakan (/) di dalam kotak berkenaan

* 1. LOKASI BERURUSAN

* 2. ORGANISASI PELANGGAN

* 3. JENIS URUSAN DI LEMBAGA PELABUHAN JOHOR

* 4. KEKERAPAN BERURUSAN DENGAN LPJ (PURATA SEBULAN)

* 5. CARA ANDA BERURUSAN DENGAN LPJ

SILA JAWAB (X) DENGAN BERPANDUKAN DENGAN SKALA DI BAWAH :
[ 1 ] tidak memuaskan
[ 2 ] memuaskan
[ 3 ] sederhana
[ 4 ] baik
[ 5 ] sangat baik

* 6. A . PERKHIDMATAN

  1 2 3 4 5
Bersifat Mesra
Sopan
Mempermudahkan urusan pelanggan
Berkemahiran dan cekap
Penjelasan yang tepat
Cepat & responsif

* 7. B . PERSEKITARAN

  1 2 3 4 5
Persekitaran pejabat
Keselesaan
Ruang menunggu (selesa)
Bilik perbincangan/bilik mesyuarat (selesa/kemudahan mencukupi)

* 8. C . MASA RESPON

  1 2 3 4 5
Membekalkan maklumat yang diperlukan
Masa menunggu (cepat)

* 9. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN TAHAP PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH LPJ

* 10. MAKLUMAT PELANGGAN

Lembaga Pelabuhan Johor mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang tuan/puan berikan

T