YSGOLION SIR CONWY

Os gwelwch yn dda a wnewch chi gwblhau'r holiadur canlynol yn dilyn gweithgareddau'r diwrnod.

Question Title

* 10. Roedd y sesiynau canlynol yn effeithiol:

  Cytuno'n gryf Cytuno Anghytuno Anghytuno'n gryf
Beth yw Prentisiaeth? / What is an Apprenticeship?
Gyrfa Cymru 'Chwilio am Brentisiaeth' / Careers Wales ‘Looking for an Apprenticeship’
Astudiaeth Achos Prentis / Apprentice Case Study
Penderfyniadau, penderfyniadau / Decisions, decisions
Sesiwn dan arweiniad Cyflogwyr / Employer led session

T