Xem thông tin chi tiết về 2 chương trình Livestream Talk-show do Hội đồng Anh tổ chức ở link dưới đây:

  • Livestream Talkshow 1: Các chương trình phổ thông và dự bị đại học (https://bit.ly/2J11Lwv)

  • Livestream Talk-show 2: Các chương trình cao học tại Vương quốc Anh (https://bit.ly/2XQ2Pa7)

 

Question Title

* 1. Bạn quan tâm tới chương trình Livestream Talk nào dưới đây:

T