Question Title

* 1. Наскільки активно Ви цікавитеся діяльністю органів місцевого самоврядування?

Question Title

* 2. Як часто Ви звертались до органів місцевого самоврядування протягом останніх двох років?

Question Title

* 3. Чи брали Ви участь у перелічених нижче заходах протягом останніх двох років?

Question Title

* 4. Якими джерелами інформації про діяльність органів місцевого самоврядування Ви користуєтеся?

Question Title

* 5. Оцініть якість висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування з точки зору повноти, актуальності, своєчасності та зрозумілості.
Для оцінки використовуйте шкалу від 1 до 5.

  1 – зовсім не якісна 2 3 4 5 – цілком якісна Важко сказати / Не знаю
5.1. Основні завдання, нормативно-правові засади діяльності та контактна інформація (адреса, номери телефонів, електронної пошти, ПІБ керівників структурних підрозділів, розпорядок роботи та час прийому громадян тощо)
5.2. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, діяльності Центру надання адміністративних послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення
5.3. Цільові програми, плани, стратегії співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями
5.4. Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти, тендерні процедури
5.5. Механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси і брати участь у прийнятті рішень (підготовка місцевих ініціатив, громадські слухання, місцеві петиції та звернення громадян, засідання міської ради і виконкому робота в консультаційно-дорадчих органах / громадських радах та ін.)
5.6. Інформація про офіційні події і поточні рішення місцевих органів влади, їх посадових осіб

Question Title

* 6. Оцініть якість функціонування веб-сайтів міської ради та виконавчого комітету з точки зору повноти, актуальності, своєчасності та зрозумілості.
Для оцінки використовуйте шкалу від 1 до 5.

  1 – зовсім не якісне 2 3 4 5 – цілком якісне Важко сказати / Не знаю
6.1. Наявність актуальної контактної інформації
6.2. Наявність посилань на веб-сторінки структурних підрозділів, територіальних органів влади, комунальних підприємств, установ, організацій
6.3. Активність керівників міської ради на особистих веб-сторінках як засобу особистого спілкування з громадянами
6.4. Наявність електронних громадських приймальнь для двостороннього зв'язку

Question Title

* 7. Як Ви можете охарактеризувати розвиток / активність різних форм залучення громадян до управління у Вашому місті?
Для оцінки використовуйте шкалу від 1 до 5.

  1 – зовсім не розвинена 2 3 4 5 – цілком розвинена Важко сказати / Не знаю
7.1. Діяльність консультаційно-дорадчих органів / громадських рад
7.2. Проведення публічних громадських обговорень/ слухань
7.3. Участь у засіданнях міської ради і виконкому
7.4. Підготовка місцевих петицій та зверненнях громадян
7.5. Підготовка та голосування за проекти Громадського бюджету / бюджету участі
7.6. Робота органів самоорганізації населення
7.7. Робота з електронними ресурсами, що допомагають вирішувати проблеми життєдіяльності громади (наприклад «Відкрите місто»)
7.8. Вивчення громадської думки

Question Title

* 8. На Вашу думку, якою мірою громада Вашого міста впливає на зміст нормативно-правових актів, що розробляються органами місцевого самоврядування.
Для оцінки використовуйте шкалу від 1 до 5.

  1 – зовсім не впливає 2 3 4 5 – дуже впливає Важко сказати / Не знаю
8.1. Нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян
8.2. Регуляторні акти
8.3.  Місцеві програми економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо їх виконання

Question Title

* 9. Як часто у Вашому місті проводяться та оприлюднюються результати дослідження громадської думки, ініційовані органами місцевого самоврядування?

  Часто (3-4 рази на рік) Іноді (1-2 рази на рік) Ніколи Не знаю
9.1. Соціологічних досліджень та спостережень
9.2. Експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп
9.3. Аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних поштових скриньок, розташованих у приміщеннях органів місцевого самоврядування
9.4. Збираються та узагальнюються зауваження і пропозиції, висловлені у зверненнях громадян

Question Title

* 10. Чи відчули Ви позитивні зміни у взаємодії органів місцевого самоврядування та громади протягом останніх двох років?

Question Title

* 11. На Вашу думку, якою мірою діяльність органів місцевого самоврядування відповідає таким принципам демократичності врядування:
Для оцінки використовуйте шкалу від 1 до 5.

  1 – зовсім не відповідає 2 3 4 5 – цілком відповідає Важко сказати / Не знаю
11.1. Відкритості
11.2. Прозорості
11.3. Підзвітності

Question Title

* 12. Ваша стать

Question Title

* 13. Ваш вік (повних років)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Рівень освіти

Question Title

* 15. Яке із наведених нижче тверджень найкраще описує характер Вашої роботи?

T