Syftet med Leo-Lions stipendium till Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI)

Lions avancerade ledarskapsinstitut ger möjligheter att förbättra ledarfärdigheter som förberedelse inför ledarroller i zoner och distrikt.

Syftet med Leo-Lions stipendium till Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI) är att minska ekonomiska hinder för Leo-Lions som önskar utbilda sig, detta tack vare reglerna om ekonomiskt stöd.

Sökandens kvalifikationer

  1. Varje sökande måste vara en Leo-Lions som har genomfört ett framgångsrikt år som leoklubbens president, leoordförande i multipeldistriktet/distriktet, president i leomultipeldistriktet/distriktet eller som president i en lionklubb, men som ännu inte har nått positionen första vice distriktsguvernör.
  2. Medlemmar som för närvarande är klubbpresidenter kan få delta i mån av plats.
  3. Sökande måste delta i institutets alla sessioner och måltider.
  4. Deltagare måste kunna förstå och delta på det språk som används under detta institut.
  5. Leo-Lions måste skicka in denna stipendieansökan enligt samma regler och datum som på ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut för att kunna beviljas ett stipendium. Detta garanterar dock inte deltagande i något ALLI-program.
  6. Sökande måste även skicka in ansökan om Lions avancerade ledarskapsinstitut enligt gällande regler och datum. Besök Lions Clubs Internationals webbplats för att se datum för institut 2020-2021.
  7. Leo-Lions som ansöker om stipendium men som inte har varit president i en lionklubb kommer ändå att kvalificera till institutet, baserat på inrapporterade framgångsrika år som president i en leoklubb eller som ledare för leoprogrammet i multipeldistrikt/distrikt.

Förväntningar


Leo-Lions som är mottagare av detta stipendium förväntas uppfylla alla förväntningar inom programmet Lions avancerade ledarskapsinstitut samt förväntningarna inom stipendieprogrammet.

Sista dag att ansöka

Leo-Lions måste skicka in denna stipendieansökan enligt samma regler och datum som på ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut.

Ansökan till Lion avancerade ledarskapsinstitut måste skickas separat till institutes@lionsclubs.org. Om insändande via e-post inte är möjligt skickar du via fax 630-706-9010.

När ansökan om detta stipendium har skickas in kommer avsändaren att erhålla ett automatiskt svar, vilket är kvitto på att ansökan har mottagits.

Urvalsprocess

Alla sökande av ALLI-stipendium kommer att underrättas via den e-postadress som tillhandahölls på ansökan inom tre veckor efter sista datum för ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut.

T