Senior-lionien johtajakoulutusinstituutin (ALLI) tarkoitus Leo-lion-stipendi

Senior-lionjohtajien koulutusinstituutit tarjoavat henkilökohtaisia koulutusmahdollisuuksia lohkon, alueen ja piirin tasoisissa viroissa tarvittavien johtajuustaitojen parantamiseen.

Senior-lionjohtajien koulutusinstituutin (ALLI) leo-lion-stipendin tarkoitus on vähentää koulutusta hakevien leo-lionien kokemia taloudellisia esteitä tarjoamalla korvaavia varoja.

Hakijoiden kelpoisuusvaatimukset

  1. Kunkin hakijan on oltava leo-lion, joka on suorittanut menestyksekkäästi kauden leoklubin presidenttinä, moninkertaispiirin tai piirin leopuheenjohtajana, leomoninkertaispiirin tai piirin presidenttinä tai lionsklubin presidenttinä, joka ei ole vielä saavuttanut ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa.
  2. Parhaillaan klubipresidentin virassa toimivien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä.
  3. Hakijoiden on valmistauduttava osallistumaan kaikkiin vaadittuihin luokkahuoneistuntoihin ja aikataulun mukaisiin aterioihin.
  4. ALLI-hakijoiden on pystyttävä ymmärtämään ja osallistumaan instituuttinsa opetuskielellä.
  5. Leo-lionien täytyy lähettää tämä stipendihakemus Senior-lionjohtajien koulutusinstituutin hakemuksessa annettuun määräpäivään mennessä, jotta hakemus otetaan huomioon stipendejä myönnettäessä. Tämä ei takaa osallistumista mihinkään ALLI-ohjelmaan.
  6. Hakijoiden on lähetettävä myös Senior-lionjohtajien koulutusinstituutin hakemus annettuun hakemusten määräaikaan mennessä. Lions Clubs Internationalin verkkosivulta löydät vuoden 2020–2021 ALLI-aikataulun.
  7. Leo-lion-stipendien hakijat, jotka eivät ole palvelleet lionsklubien presidentteinä, täyttävät silti instituutin ehdot perustuen menestyksekkääseen raportoituun palveluun leoklubien presidentteinä tai leoklubiohjelman moninkertaispiirien tai piirien johtajina.

Odotukset


Leo-lion-stipendien vastaanottajien odotetaan täyttävän kaikki Senior-lionien johtajakoulutusohjelman odotukset stipendiohjelman odotusten lisäksi.

Hakemuksen määräpäivä

Tämä stipendihakemus on lähetettävä Senior-lionien johtajakoulutuksen hakemuksessa mainittuun määräpäivään mennessä.

Senior-lionjohtajien hakemukset on lähetettävä erikseen osoitteeseen institutes@lionsclubs.org. Jos lähettäminen sähköpostitse ei onnistu, hakemuksen voi lähettää faksitse numeroon +1-630-706-9010.

Tämän stipendihakemuksen lähetettyään lähettäjät saavat automaattisen vastauksen, joka toimii vahvistuksena hakemuksen vastaanottamisesta.

Valintamenettely

Kaikille ALLI-stipendin hakijoille ilmoitetaan valinnasta tässä hakemuslomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolmen viikon kuluttua Senior-lionjohtajien koulutusinstituutin hakemusten määräpäivästä.

T