Question Title

* 1. Контролно питање: Да ли живите у Нишу више од 2 године?

Question Title

* 2. Године живота:

Question Title

* 3. Како оцењујете улагања и допринос НИС-а у вашој локалној заједници?

Question Title

* 4. Наведите конкретан пројекат који је НИС реализовао у вашој заједници

Question Title

* 5. Наведите назив НИС-овог програма везаног за улагања у локалну заједницу

Question Title

* 6. Који од следећих назива је назив НИС програма везаног за улагања у локалну заједницу:

Question Title

* 7. Да ли сматрате да компаније које послују у вашој заједници довољно улажу у инфраструктуру града/општине?

Question Title

* 8. У коју област треба највише уложити у вашој локалној заједници:

Question Title

* 9. Која конкретна активност би по вама била приоритет за унапређење услова живота у вашој локалној заједници у 2018 из области коју сте претходно заокружили?

Question Title

* 10. Наведите конкретан пример пројекта/активности којим би се значајно унапредио живот у вашој локалној заједници

T