1. Default Section

* 1. Hvor godt kjenner du elevenes/studentenes kompetanenivå i faget

* 2. Gir du elevene/studentene individuell feed-back

* 3. I hvilken grad sørger du for at elevene/studentene forstår hva de skal lære i form av å drøfte mål for undervisningen sammen med dem

* 4. I hvilken grad bruker du peer assessment/vennevurdering i undervisningen

* 5. I hvilken grad lar du elevene/studentene vurdere sitt eget arbeid med utgangspunkt i vurderingskriterier

* 6. Anser du vurdering for læring som et verktøy for bedre læring

* 7. Gir du karakter på litt større arbeid

* 8. Bruker du noen av disse teknikkene regelmessig?

* 9. Dersom du kan svare i høy grad eller positivt på spørsmålene, kan du si at du underviser etter prinsippet om vurdering for læring. Hva vil du si til det?

T