UPUTE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA

Molimo vas da odgovorite na pitanja o sportskom sustavu u vašoj državi. Važno je pažljivo pročitati svaku tvrdnju te označiti samo onaj odgovor koji najbolje opisuje vaše mišljenje. Upitnik je anoniman te vas molimo da budete iskreni prilikom unošenja odgovora. Rezultati upitnika će biti isključivo korišteni u znanstvene svrhe.
 
Upitnik se sastoji od osam dijelova:
1. Prepoznavanje i razvoj talenta
2 Podrška odbojkašima
3 Centri za treniranje
4 Sustav natjecanja
5 Intelektualne usluge
6 Partnerstvo s institucijama za podršku
7 Uravnoteženo i integrirano financiranje te organizacija masovnog i vrhunskog sporta
8 Uspjeh nacionalnog odbojkaškog saveza
 
Svi su odgovori prihvatljivi – nema ispravnih niti pogrešnih odgovora.

T