* 1. Otrok (označi)

* 2. Izobrazba

* 3. Delavnica je bila časovno

* 4. Navedite razloge, zaradi katerih ste se udeležili delavnice:

* 5. Kdo vam je za delavnico povedal ?

* 6. Kaj vam je najbolj koristilo na delavnici:

* 7. Ste bili zadovoljeni z izvedbo delavnice ?

* 8. Ali ste na delavnici spoznali nova živila, ki jih do sedaj niste poznali in uporabljali? (naštejte)

* 9. Kaj boste takoj po delavnici spremenili v prehrani vašega otroka ?

* 10. Vaši predlogi izvajalcem delavnice? Bi kaj spremenili ali dodali? (Če želite, lahko napišete, kaj Vam je bilo še posebej všeč, kaj ste pogrešali, ipd.)

T