Question Title

Image
ConnectSF – Kinabukasan ng Transportasyon ng San Francisco

Tome esta encuesta en Español | 以中文參加調查 | Take this survey in English


Ikaw man ay naglalakad, nagbibisikleta, nagmamaneho ng sasakyan, nasa carpool, o sumasakay sa pampublikong transportasyon, ang mga desisyong ginagawa natin sa kasalukuyan tungkol sa kung paano tayo nag-i-invest at nagpaplano para sa ating transportasyon sa hinaharap ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto para sa mga henerasyong darating.


Hinahangad namin ang iyong feedback upang matulungan kaming maunawaan nang mas mabuti kung ano ang epektibo at hindi epektibo pagdating sa lokal na pagbibiyahe at pagbibiyahe sa buong lungsod upang makapagplano kami nang mas mabuti para sa hinaharap. 

Ang survey na ito ay aabutin ng 5 hanggang 10 minuto. 

Salamat sa pagbabahagi ng iyong feedback sa ConnectSF team.

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T