АНКЕТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

БТПП провежда анкета във връзка със свикването на извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при констатирани нарушения на процедурата (виж информация тук).

Ще очакваме Вашите отговори до 2 септември 2020 година.
Благодаря Ви за отделеното време!

С уважение,

Цветан Симеонов,
Председател на УС на БТПП
 
 
 
АНКЕТА

Question Title

* 1. Одобрявате ли пренебрегването на правилата за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество ?

Question Title

* 2. Име на фирма*

Question Title

* 3. Служебен email*

БТПП, като организация, работеща в интерес на бизнеса, извършва анкети и проучвания, информацията от които се обобщава под формата на статистика и се използва с цел защита/обосноваване на позиция/мнение на нашите членове до решаващи институции.

Събраната с анкетите и проучванията информация се обобщава и представя публично под формата на статистика, без връзка с конкретно физическо или юридическо лице. Отговорите на анкетите се съхраняват за срок от 5 години.

За осъществяване на анкетата се използва платформата SurveyMonkey. Повече информация за мерките за защита на данните, които се прилагат от SurveyMonkey, можете да видите на следния линк: https://www.surveymonkey.com/mp/gdpr/.

Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на следния адрес: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html

T