1. Vilket ord är det som saknas i utdraget ur Jan Johansens låt "Se på mig" nedan?

"Så se på mig, åhå..., en _____ i stormen."

T