Bahagian Khidmat Pelanggan / Pejabat Cawangan, Majlis Perbandaran Sepang

Terima kasih kerana berurusan dengan Bahagian Khidmat Pelanggan / Pejabat Cawangan, Majlis Perbandaran Sepang. Pohon kerjasama Tuan / Puan untuk mengisi Borang Maklumbalas Pelanggan ini bagi membantu kami menilai prestasi perkhidmatan kami.

* 1. Tandakan (/) pada yang berkaitan :

Apakah tahap penilaian anda terhadap perkhidmatan yang kami berikan. Setiap penilaian adalah penting bagi kami memperbaiki mutu perkhidmatan kami. Sila tandakan (/) pada kotak yang disediakan dibawah mengikut tahap penilaian seperti berikut :

4 : Amat baik , 3 : Baik , 2 : Sederhana , 1 : Lemah

* 2. PERKHIDMATAN & PENYELENGGARAAN

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Prestasi Kontraktor Kutipan Sampah MPSepang dikawasan anda
Kerja-kerja Penyelenggaraan longkang dikawasan anda
Kerja-kerja penyelenggraan lanskap dan taman permainan di kawasan anda
Penyelenggaraan jalanraya
Pemotongan rumput

* 3. KEMUDAHAN AWAM

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Lampu Jalan
Dewan dan Stadium
Pusat penjaja & medan selera
Tunjuk arah ke MPSepang
Portal / Laman web

* 4. PENGURUSAN ADUAN

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Tindak balas terhadap aduan

* 5. PERKHIDMATAN KAUNTER & PERSEKITARAN KERJA

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Layanan petugas
Masa menunggu
Kecekapan petugas
Keselesaan & persekitaran ruang menunggu
Tunjuk arah ke jabatan-jabatan

* 6. Prestasi keseluruhan perkhidmatan MPSepang

* 7. Komen / cadangan penambahbaikan (jika ada)
*Sila nyatakan nama dan nombor untuk dihubungi serta lokasi yang jelas bagi kawasan yang perlu diberi perhatian untuk penambahbaikan

T