Beste lezer,

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête, die deel uitmaakt van het project "EU24 Engage for the planet" van het consortium Comparative Research Network, Open Plan Foundation, ALDA en EGEA Alumni. De enquête richt zich op Europese jongeren van 16 jaar en ouder. Ik verzoek u vriendelijk de vragen van de enquête rustig door te lezen en deze zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Gelieve alle vragen in te vullen. Voordat we beginnen, wil ik u verzekeren dat de antwoorden die u geeft, volledig anoniem zijn en niet aan een specifieke persoon zullen worden gekoppeld. De resultaten van de enquête waaraan u deelneemt, zullen ons in staat stellen de relatie tussen de thema’s jongeren, klimaatverandering en Europese verkiezingen beter te begrijpen en ons helpen op basis hiervan debatten voor jongeren te ontwikkelen. Dank u voor uw steun en uw deelname aan de enquête.
 
Mocht u naar aanleiding van de survey vragen hebben, neem dan contact op met: klara@otwartyplan.org

T