* 1. Adı-Soyadı

* 2. Kurumu

* 3. Çalıştığınız merkez?

* 4. Uzmanlık süreniz?

* 5. 1 ayda gördüğünüz epilepsi hastası sayısı?

* 6. En yakın 3. Basamak epilepsi merkezine mesafeniz?

* 7. Epilepsi hastalarınızı ne zaman dirençli olarak tanımlarsınız? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

* 8. Daha önce hiç epilepsi hastanızı cerrahi değerlendirme amaçlı bir epilepsi merkezine sevk ettiniz mi? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

* 9. Daha önce hiçbir epilepsi hastanız sizden epilepsi cerrahisi konusunda bilgi istedi mi?

* 10. SUDEP kavramını duydunuz mu?

* 11. Aşağıdaki durumlardan hangisinde aklınıza “dirençli epilepsi “hastanızı cerrahi açıdan değerlendirmek üzere sevk etmek gelir? (NÖBET Sıklığı) (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

* 12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde aklınıza “dirençli epilepsi “hastanızı cerrahi açıdan değerlendirmek üzere sevk etmek gelir? (NöBET Tipi) (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

* 13. Aşağıdaki durumlardan hangisinde aklınıza “dirençli epilepsi “hastanızı cerrahi açıdan değerlendirmek üzere sevk etmek gelir? (GÖRÜNTÜLEME)

* 14. Aşağıdaki durumlardan hangisinde aklınıza “dirençli epilepsi “hastanızı cerrahi açıdan değerlendirmek üzere sevk etmek gelir? (EPİLEPSİ süresi)

* 15. Sizce hastanın epilepsi süresinin epilepsi cerrahisi sonuçları üzerine etkisi var mıdır?

* 16. Sizce hastanın yaşının epilepsi cerrahisi sonuçları üzerine etkisi var mıdır? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

* 17. Sizce hastalar epilepsi cerrahisinden hangi oranlarda fayda görürler?

* 18. Sizce epilepsi cerrahisinin olası komplikasyonlarının oranları nedir?

* 19. Epilepsi cerrahisi ile ilgili genel fikriniz nedir?

* 20. Bu anket sonrası epilepsi cerrahisine yaklaşımınız değişebilir mi? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

T