Wikipedia ser fram emot återkoppling så att vi bättre kan förstå våra bidragsgivares och läsares preferenser. Dina svar på frågorna nedan hjälper oss att bli bättre. Eftersom vi har höga datavolymer ber vi dig att inte inkludera ditt namn eller din e-postadress om vi inte efterfrågar det. Din integritet är viktig för oss. Mer information om sekretess och datahantering hittar du i vår integritetspolicy för donatorundersökningen. Tack!

Question Title

* 1. Vilken typ av enhet använde du för att lämna ditt bidrag idag?

Question Title

* 2. Hur lämnade du ditt bidrag idag?

Question Title

* 3. Vilken e-postadress använde du för att donera idag? (Denna fråga är valfri och används för att förbättra din donatorupplevelse)

Question Title

* 4. Vad av följande minns du att du har sett det senaste året? Välj alla som gäller:

Question Title

* 5. Har du tidigare donerat till Wikipedia?

Question Title

* 6. Vilket av följande beskriver bäst ditt beslut att donera till Wikipedia?

Question Title

* 7. Hur ofta använder du Wikipedia?

Question Title

* 8. Vilken typ av organisation hanterar Wikipedia, utifrån vad du känner till?

 
33% of survey complete.

T