Buod / Tungkol sa survey(pagtatasa) na ito

Ang layunin ng survey na ito ay para makakuha ng input o impormasyon mula sa inyo tungkol sa pagbi-bisikleta at kaligtasan ng mga pedestrian sa dalawang importanteng intersection sa kahabaan ng Delridge Neighborhood Greenway. Kasama ng mga  intersection na ito ang 26th Ave SW at SW Brandon St at 26thAve SW at SW Genesee St. Ang inyong  input ay makakatulong para makapag-desisyon tungkol sa kung papano kami magpapatuloy tungkol sa pagpapabuti sa kaligtasan sa mga lokasyon na ito. Ang Greenway ay natapos noong 2013 na may kasamang karagdagang ipinlanong pagpapabuti para mapanatili ang kaligtasan ng mga taong nagbibisikleta. 

Ano ang safety treatment  na kinakailangan sa dalawang intersection na ito. 

Bilang bahagi ng proyektong  Delridge RapidRide H Line, ang nandyan na daanan ng mga bisikleta sa Delridge Way SW ay tatanggalin. Ang pinaling proyekto ay may kasamang  southbound bike lane sa Delridge Way SW, pero walang magiging northbound bike facilities sa kalsada. Ang mga taong dati ngh nagbisikleta sa  Delridge Way SW ay akokomodahan ng Delridge Neighborhood Greenway, kahilera ng Delridge Way SW. Ang Greenway ay isinasapanahon o inapdeyt para suportahan ang karagdagang trapiko ng bisikleta at magpapaigi ang kaligtasan sa daan.

Karagdagan, ang SDOT ay inisyuhan ng proviso o kundisyon ng  Seattle City Council noong Pebrero 21, 2020. Ang proviso ay isang legal na gamit na nagbibigay ng mga kundisyon sa isang kasunduan. Ang  provisoay nag-uutos sa  SDOT na magbigay ng detalyadong ulat at kasagutan sa  Council tungkol sa ilan-ilang mga  bahagi ng proyektong Delridge Way SW, isa na dito ang pasilidad para sa bisikleta sa lugar ng proyekto. Bilang kasagutan, ang  SDOT ay nangako na magsasagawa ng mga upgrade ihilera angmga pasilidad ng neighborhood greenway at pabutihin ang koneksiyon sa pagitan ng Delridge Way SW sa may  neighborhood greenways. Mababasa nyo pa ang karagdagan tungkol dito sa City Council proviso dito. here.

Sa wakas,  nagpasya ang SDOT na gumamit ng mga  diverters sa may SW Brandon St at SW Genesee St dun sa  26th Ave SW bilang paraan na mapaigi ang kaligtasan. Ang traffic diverter gawa sa pamigil at poste na dinisenyo upang paghiwalayin ang mga sasakyan sa mga trapikong bisikleto o mga nagbibisileta. Ang hangarin ng ng mga diverters sa kahabaan ng  26th Ave SW ay upang mabawasan ang mga cut-through traffic o paghintu-hinto sa kahabaan ng kalsada at para mapanatiling ligtas ang mga taong naglalakad, nagbibisikleta o nagro-rolling.

Pagka-simula ng aming paglalagay sa diverters, nakarinig kami mula sa maraming miyembro ng  komunidad na palagay nila na hindi ito ang pinakamagandang paraan sa pagpapabuti ng kaligtasan. Sa aming pagtugon, itinigil namin ang instalasyon o paglalagay ng mga diverters upang ipagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa kung papano na kami’y magtutulungan upang gawing ligtas ang 26th Ave SW para sa mga taong nagbibisikleta.

Ang survey o pagtatasang ito ay magbabahagi ng kaalaman tungkol sa tatlong potensiyal na opsiyon o maaaring pagpilian sa dalawang interseksiyon na ito at tatanungin namin kayo na bigyan ng grado o rate ang level ng inyong kasiyahan sa bawat isang opsyon. Tinatanggap namin ang anumang input o masasabi ninyo sa mga opsyon at iba pang mga idea ninyo para kaligtasan.
Ang input o ibibigay na impormasyon ng publiko mula sa survey na ito ay gagamitin upang ipagbigay alam ang desisyon na kung aling klase ng safety treatment na itatayo ng SDOT sa dalawang intersekyon. Karagdagan nito, mayroon kaming meeting na para sa publiko sa Miyerkoles, Oktubre 7 upang talakayin ang pagaayos sa mga kaligtasan o safety treatment sa dalawang interseksiyon. Pakiusap, bisitahin ang aming webpage para sa mga detalye ng meeting o pulong. 

Timeline o listahan ng mga nakatakda

 
Oktubre 7: Meeting na pang-Publiko upang pagusapan ang mga interseksiyon
Winter 2020: Desisyon sa final safety treatments
Spring/Summer 2021: Instalasyon

Question Title

* 1. Ano ang koneksiyon mo sa Delridge Neighborhood Greenway?
 ( I-check ang lahat ng nararapat)

T