Bahagian Khidmat Pelanggan , Majlis Perbandaran Temerloh

Apakah tahap penilaian anda terhadap perkhidmatan yang kami berikan. Setiap penilaian adalah penting bagi kami memperbaiki mutu perkhidmatan kami. Sila tandakan (/) pada kotak yang disediakan dibawah mengikut tahap penilaian seperti berikut :

4 : Amat baik , 3 : Baik , 2 : Sederhana , 1 : Lemah

* 1. Tandakan (/) pada yang berkaitan :

* 2. PERKHIDMATAN & PENYELENGGARAAN

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Kerja-kerja Penyelenggaraan longkang dikawasan anda.
Kerja-kerja penyelenggraan lanskap dan taman permainan di kawasan anda.
Kerja-kerja Penyelenggaraan Jalan Taman Perumahan
Kerja-kerja Pemotongan Rumput.
Prestasi Kontraktor Kutipan Sampah dikawasan anda.

* 3. KEMUDAHAN AWAM

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Dewan MPT
Padang MPT
Stadium MPT
Gerai MPT
Pusat penjaja MPT
Pasar MPT
Lampu Jalan
Tunjuk arah ke MPT
Servis Online di Laman WEB MPT

* 4. PENGURUSAN ADUAN

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Maklumbalas Awal terhadap aduan
Tindakan terhadap aduan

* 5. PERKHIDMATAN KAUNTER & PERSEKITARAN KERJA

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Keselesaan & persekitaran ruang menunggu
Kecekapan petugas
Masa menunggu
Layanan petugas
Tunjuk arah ke jabatan-jabatan

* 6. PRESTASI KESELURUHAN PERKHIDMATAN MPT

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Prestasi keseluruhan MPTemerloh

* 7. Komen / cadangan penambahbaikan (jika ada)
*Sila nyatakan nama dan nombor untuk dihubungi serta lokasi yang jelas bagi kawasan yang perlu diberi perhatian untuk penambahbaikan

T