Bahagian Khidmat Pelanggan , Majlis Perbandaran Temerloh

Apakah tahap penilaian anda terhadap perkhidmatan yang kami berikan. Setiap penilaian adalah penting bagi kami memperbaiki mutu perkhidmatan kami. Sila tandakan (/) pada kotak yang disediakan dibawah mengikut tahap penilaian seperti berikut :

4 : Amat baik , 3 : Baik , 2 : Sederhana , 1 : Lemah

Question Title

* 1. Tandakan (/) pada yang berkaitan :

Question Title

* 2. PERKHIDMATAN & PENYELENGGARAAN

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Kerja-kerja Penyelenggaraan longkang dikawasan anda.
Kerja-kerja penyelenggraan lanskap dan taman permainan di kawasan anda.
Kerja-kerja Penyelenggaraan Jalan Taman Perumahan
Kerja-kerja Pemotongan Rumput.
Prestasi Kontraktor Kutipan Sampah dikawasan anda.

Question Title

* 3. KEMUDAHAN AWAM

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Dewan MPT
Padang MPT
Stadium MPT
Gerai MPT
Pusat penjaja MPT
Pasar MPT
Lampu Jalan
Tunjuk arah ke MPT
Perkhidmatan Kaunter

Question Title

* 4. PENGURUSAN ADUAN

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Maklumbalas Awal terhadap aduan
Tindakan terhadap aduan

Question Title

* 5. PERKHIDMATAN KAUNTER & PERSEKITARAN KERJA

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Keselesaan & persekitaran ruang menunggu
Kecekapan petugas
Masa menunggu
Layanan petugas
Tunjuk arah ke jabatan-jabatan

Question Title

* 6. PRESTASI KESELURUHAN PERKHIDMATAN MPT

  Amat baik Baik Sederhana Lemah
Prestasi keseluruhan MPTemerloh

Question Title

* 7. Komen / cadangan penambahbaikan (jika ada)
*Sila nyatakan nama dan nombor untuk dihubungi serta lokasi yang jelas bagi kawasan yang perlu diberi perhatian untuk penambahbaikan

T