Question Title

* 1. KETEPATAN MASA : PERLAKSANAAN PROJEK DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN

Question Title

* 2. KUALITI KERJA : PERLAKSANAAN PROJEK MENEPATI SKOP KERJA YANG DICADANGKAN

Question Title

* 3. KOMUNIKASI : PEMAKLUMAN DARI PIHAK KONTRAKTOR KEPADA KETUA KAMPUNG BAGI MEMULAKAN KERJA

Question Title

* 4. KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN PROJEK : KAWASAN PERLAKSANAAN PROJEK BERSIH DAN KEMAS DARI SEBARANG BAHAN BINAAN SETELAH KERJA SELESAI

Question Title

* 5. PENYELESAIAN MASALAH : PERLAKSANAAN PROJEK TELAH MENYELESAIKAN MASALAH / ADUAN/ KESELAMATAN

Question Title

* 6. KUALITI KERJA : PERLAKSANAAN PROJEK MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN

T