1. Արդար Բնակարանավորման Հարցախույզ

 

Արդար բնակարանավորումը Դաշնային և Նահանգային օրենքներով պաշտպանված իրավունք է: Յուրաքանչյուր բնակիչ իրավունք ունի բնակարանավորման պատեհությունների հավասար մատչելիության, անկախ ցեղից, գույնից, կրոնքից, սեռից, ազգային ծագումից, անկարողությունից, ընտանեկան կարգավիճակից, ամուսնական վիճակից, տարիքից, նախնիներից, սեռական հակումից, եկամտի աղբյուրից, կամ որևէ այլ քմահաճ պատճառից:

Փասադինա և Գլենդել քաղաքները անց են կացնում Արդար Բնակարանավորման Ընտրանքը խոչընդոտող մի Վերլուծություն: Ցանկանում ենք լսել ձեզանից արդար բնակարանավորման խնդիրների և ձեզ հուզող հարցերի մասին ձեր փորձառության կապակցությամբ: Խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հարցախույզը: Շնորհակալություն:

* 1. Խնդրում ենք նշել ձեր բնակարանի փոստային թվանիշը (զիպ կոդ)

* 2. Դուք երբևէ խտրականության ենթարկվե՞լ եք բնակարանավորման կապակցությամբ:

T