Pleananna chun tosaigh    Planning for the future

Tá Cumann Gaelach na hEaglaise ag iarraidh freastal ar riachtanais an phobail atá ag tacú le haidhmeanna an Chumainn.  Táimid buíoch as an tacaíocht agus as an dílseacht a léirigh sibh ag freastal ar sheirbhísí agus ag glacadh páirte I dtograí agus imeachtaí eile.

Tá fhios againn go léir go bhfuil saol nua romhainn agus tá súil againn go bhfuil sé ar an gcumas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus go bhfuilimid réidh na deiseanna ón géarchéim seo a thapú chomh maith.

Bheadh bhur dtuairimí agus bhur moltaí ina chuidiú linn agus muid ag ullmhú don chéad chéim eile don aistear seo.  Tá moltaí ann ach ba mhaith linn bhur aischothú.  Tá suirbhé gairid curtha le chéile againn agus bheimid iontach buíoch díobh dá dtiocfadh libh an t-am a thógáil lena líonadh isteach.  Cuideoidh sé seo linn clár níos fearr a sholáthar daoibh amach anseo!


Ní neart go cur le chéile, Go raibh maith agaibh!

*********************************************************************************

Cumann Gaelach na hEaglaise wishes to provide for the needs of all of you who support the aims the Cumann.   We are very grateful for your loyal support in attending services through Irish and engaging in other initiatives and events of the Cumann.

We are well aware that we need to adopt to a new way of working and we hope that we are up to the challenge and that we also see, and seize, new opportunities that present themselves in a time like this.  

It would really help us to get your thoughts and feedback as we prepare for this new chapter in our work.  We have some ideas but we would like to hear yours.  We have compiled a short survey which covers our main areas and we would be extremely grateful if you could take the time to complete it. This will help us to meet your needs as best we can for the future!

Ní neart go cur le chéile, go raibh maith agaibh!

Question Title

* 1. An raibh tú ag freastal ar sheirbhísí i nGaeilge?  Have you attended services in Irish?

Question Title

* 2. An mbeidh suim agat freastal ar sheirbhís i nGaeilge ar líne?  Urnaí na Nóna/Urnaí na Maidine,  uair sa mhí?  
Would you be interested in attending a service in Irish (e.g. Morning or Evening Prayer) once a month?

Question Title

* 3. An bhfuil suim agat cur le do chuid Gaeilge?   Más é, cén cineál tacaíochta a bheadh ina chuidiú leat? 
Are you interested in improving your Irish?  If so, what type of support would help you? 

Question Title

* 4. An mbeadh tú compórdach filleadh ar imeachtaí nó an fearr leat gníomhaíochtaí ar líne go fóill?  
Would you feel comfortable to return to attend events or would you prefer to continue with on-line activities for now?

Question Title

* 5. An bhfuil tú ag fáil eolais uainn go rialta? 
Do you get updates on the work of Cumann Gaelach na hEaglaise?

Question Title

* 6. Bíonn tograí idir lámha againn, cosúil le Logainmneacha na bparóiste,  Comórtas Bedell agus tá dhá thograí nua againn,  An Bíobla a fhoilsiú i bhfoirmeád nua, agus Comóradh ar Naomh Colmcille 1500. Ar mhaith leat bheith páirteach? 
We have a number of initiatives, such as our Parish Placenames Project, The Schools Bedell Cup competition and new projects relating to republishing the Bible in a new size format and commemorating St Columba 1500.  Would you be interested in helping in these projects?

Question Title

* 7. An bhfuil aon mholtaí agat maidir lenár n-imeachtaí  agus an bhfuil aon moltaí breise agat?
Have you any suggestions in respect of our projects or any suggestions for future projects?

Question Title

* 8. An bhfuil tú ar an eolas go bhfuil síntiús ar fáil leis an gCumann?  
Do you know that it is possible to take out a subscription to Cumann Gaelach na hEaglaise?

T