ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ »
Επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο με πρακτικά θέματα
που ενδιαφέρουν τον Λογιστή- Φοροτεχνικό

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας

Για την αποστολή κωδικών συμμετοχής σας στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η κατάθεση του κόστους συμμετοχής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Κόστος συμμετοχής: 
 Για τα μέλη της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και των Ενώσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: 20 ευρώ
 Για τα μη μέλη: 40 ευρώ

 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού Eurobank: GR5702602180000890100316235

Παρακαλούμε αποστείλετε τα αποδεικτικά κατάθεσης μέσω e-mail στην διεύθυνση: efeea@otenet.gr
 
 Πληροφορίες:  2108834484 - 2108224111 - http://www.efeea.gr  
 

Question Title

* 1. Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία εταιρείας:

Question Title

* 2. e-mail:

Question Title

* 3. Κινητό τηλέφωνο:

Question Title

* 4. Πόλη:

Question Title

* 5. Αν είστε μέλος Συλλόγου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αναφέρατε σε ποιόν:

T