Wprowadzenie

EKHA zainicjowała międzynarodowe badanie w celu oceny wyborów dokonywanych przez pacjentów chorych na nerki w Europie. Nadrzędnym celem jest ocena wyboru sposobu leczenia (lub jego braku) dla pacjenta w wybranych krajach Unii Europejskiej i ustalenie, czy ten proces jest zgodny z kompleksową opieką nad osobami z przewlekłą chorobą nerek, jaki to ma wpływ na wydatki przeznaczone na systemy opieki zdrowotnej oraz na rokowanie i jakość życia pacjentów.


* 2. Płeć

* 3. Ile masz lat?

* 4. Jaki jest Twój zawód?

* 5. Jak długo jesteś aktywny zawodowo w nefrologii lub pracujesz na rzecz pacjentów z chorobą nerek?

* 6. Jaki zakres działalności terapeutycznej dominuje w Twojej pracy?

* 7. Ilu pacjentów z chorbą nerek jest leczenych w Twojej jednostce?  

* 8. Jaki jest udział procentowy wśród ogółu pacjentów w Twojej jednostce leczonych według następujących typów terapii nerkozastępczej? (Suma powinna być w 100%)

* 9. W Twojej jednostce standardową procedurą jest przedstawianie kandydatom do terapii nerekozastępczej informacji o: (zaznacz wszystkie, które dotyczą)

* 10. Czy Twoje miejsce pracy (system ochrony zdrowia, ale także szpital / instytut), proponuje następujące sposoby leczenia: Domowa hemodializa

* 11. Jeśli nie, dlaczego? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 12. Czy Twoje miejsce pracy (system ochrony zdrowia, ale także szpital / instytut), proponuje następujące sposoby leczenia: Dializa otrzewnowa

* 13. Jeśli nie, dlaczego? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 14. Czy Twoje miejsce pracy (system ochrony zdrowia, ale także szpital / instytut), proponuje następujące sposoby leczenia: Przeszczep od zmarłego dawcy

* 15. Jeśli nie, dlaczego? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 16. Czy Twoje miejsce pracy (system ochrony zdrowia, ale także szpital / instytut), proponuje następujące sposoby leczenia: Przeszczep od żywego dawcy 

* 17. Jeśli nie, dlaczego? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 18. Czy Twoje miejsce pracy (system ochrony zdrowia, ale także szpital / instytut), proponuje następujące sposoby leczenia: Terapia zachowawcza

* 19. Jeśli nie, dlaczego? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 20. Czy Twoim zdaniem, w Twojej jednostce pacjenci są zaangażowani w wybór metody leczenia?

* 21. Jeśli nie, jakie są okoliczności, które nie pozwalają na udział pacjenta w wyborze? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 22. Czy w Twojej jednostce, pacjenci otrzymują możliwość zmiany metody leczenia, jeśli wyrażą taką wolę?

* 23. Jeśli nie, możesz podać przyczynę? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

* 24. Jeśli metody leczenia są ograniczone, która metoda leczenia powinna otrzymać dodatkowe finansowanie we systemie ochrony zdrowia / ośrodku zdrowia? (Zaznacz wszystko, co ma zastosowanie)

T