ขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ แบบสอบถามนี้ใช้เวลาเพียง 3 นาที ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา Talent Search ต่อไป
Thank you for taking the time to complete this survey. The survey should take about 3 minutes to complete. Your responses from this survey will be used to improve jobsDB Talent Search.

Question Title

* 1. กรุณาระบุชื่อบริษัท/องค์กรที่ท่านทำงานอยู่
What's the name of the company/organisation you represent?

Question Title

* 2. ภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้รับข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับฟีเจอร์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน Talent Search ผ่านช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Did you receive any communications from jobsDB about the features, advantages and benefits of Talent Search in the past 2 months in any of the following channels? (Check all that apply)

Question Title

* 3. ท่านพึงพอใจกับเนื้อหาข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับ Talent Search มากน้อยเพียงใด
How do you find the communications about the jobsDB Talent Search?

Question Title

* 4. ภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยใช้งาน Talent Search หรือไม่
Have you tried using jobsDB Talent Search in the past 2 months?

T