Anketa Radne grupe za molekularnu dijagnostiku

HDMBLM je samostalna i dragovoljna udruga medicinskih biokemičara i drugih sveučilišno obrazovanih djelatnika u laboratorijskoj medicini. Udruga ima temeljnu zadaću unapređenja stručnoga i znanstvenoga rada u medicinskoj biokemiji i laboratorijskoj medicini. U okviru Povjerenstva za znanstveno-stručni razvoj osnovana je nova Radna grupa za molekularnu dijagnostiku s ciljem prikupljanja podataka o molekularnoj dijagnostici u što većem broju medicinsko-biokemijskih laboratorija koji rade u sustavu zdravstva u RH, ali i drugih laboratorija koji izdaju rezultate molekularno-dijagnostičkih analiza s ciljem prevencije, dijagnostike i terapije različitih poremećaja i bolesti (monogenske, poligenske i onkološke bolesti te farmakogenetski i metabolički poremećaji). Krajnji cilj grupe izrada je odgovarajućih preporuka HDMBLM-a.

Stoga Vas molimo da u 2-3 minute popunite ovu kratku preliminarnu anketu kako bismo Vas temeljem nje mogli kontaktirati i ubuduće u svrhu prikupljanja odgovarajućih podataka putem naše konačne ankete. Ukoliko ne izdajete nalaze molekularno-dijagnostičkih analiza, molimo Vas da odgovorite samo na prva četiri pitanja. Premda Vas u tom slučaju više nećemo kontaktirati, ovi podatci bit će nam dragocjeni u konačnom prikazu rada naše grupe.

Unaprijed zahvaljujemo,

Radna grupa za molekularnu dijagnostiku

Povjerenstvo za znanstveno-stručni razvoj HDMBLM-a

Question Title

* 1. Podaci za kontakt

Molimo da nam ostavite podatke osobe za kontakt s kojom ćemo kao radna grupa surađivati budući da planiramo provesti detaljniju anketu putem ovog sučelja. Kontakt nam je potreban kako bismo Vam anketu dostavili, ali Vam i dalje jamčimo anonimnost svih podataka koje ćemo, nadamo se, dobiti Vašim budućim sudjelovanjem.

T