Screen Reader Mode Icon
Ang Agricultural Institute of Marin (AIM) ay nangangasiwa ng 9 na sertipikadong farmers market, sa Bay Area, kabilang ang Downtown Hayward Farmers Market tuwing Sabado at ang Newark Farmers Market sa New Park Mall tuwing araw ng Linggo.
 
Katuwang ang Siyudad ng Hayward, layon naming i-survey ang komunidad ng South Hayward upang alamin ang inyong interes sa posibilidad ng isang farmers market sa parking lot ng South Hayward BART Station sa 28601 Dixon Street.
 
Ang mga farmers market ng AIM ay nagdadala ng mga sariwa at pana-panahon na produkto, malawak na klase ng baked goods, sariwang bulaklak at iba’t ibang lutong pagkain. Ang aming mercado ay naghahanap ng malaks na suporta mula sa komunidad ng South Hayward at nais naming kayong marinig!
Pakisagot ang mga sumusunod na katanungan hinggil sa inyong opinion at mga inaasahan mula sa farmers market pilot program sa South Hayward.

Question Title

* 1. Susuportahan mo ba ang isang farmers market sa South Hayward?

Question Title

* 2. Ano ang 3 dahilan para iyong puntahan ang farmers market sa South Hayward? (markahan ang kahon/maaaring magbigay ng ilang sagot)

Question Title

* 3. Anong araw ng linggo ka mas malamang na makakapunta? (maaaring magbigay ng hanggang 3 sagot)

Question Title

* 4. Kung ikaw ay pupunta ng ano mang araw mula Lunes hanggang Biyernes, anong oras ang maluwag sa iyo?

Question Title

* 5. Kung ikaw ay pupunta ng Sabado o Linggo, anong oras ang maluwag sa iyo?

Question Title

* 6. Ano ang paraan ng transportasyon mo upang makarating sa South Hayward farmers market? (piliin lahat ng angkop)

Question Title

* 7. Ano-anong mga produkto ang nais mong bilhin sa farmers market? (piliin lahat ng angkop)

Question Title

* 8. Kung may South Hayward farmers market, maaari ka bang mamili, kumain o mamasyal sa mga local na Negosyo sa paligid ng market?

Question Title

* 9. Kung ikaw ay tumatanggap ng CalFresh (food stamps), gagamitin mo ba ito sa farmers market sa pamamagitan ng “market match” kung saan maaari kang tumanggap ng $10 kada araw na magagamit sa libreng gulay at prutas?

Question Title

* 10. Ano ang iyong agam-agam (kung mayroon man) hinggil sa farmers market South Hayward?

Question Title

* 11. Mayroon ka bang mga hiling para sa mga magtitinda

Question Title

* 12. Kasalukuyan ka bang namimili sa farmers markets?

Question Title

* 13. Kung ikaw ay namimili sa farmers market, alin ang iyong pinupuntahan? (Piliin lahat ng angkop)

Question Title

* 14. Kung ikaw ay hindi namimili sa farmers markets, ano ang pangunahing dahilan kung bakit?

Question Title

* 15. Ano ang iyong zip code? (Kailangan)

Question Title

* 16. Ano ang mga kantong malapit sa iyong tirahan? (Opsyonal)

Question Title

* 17. Ano ang iyong etnisidad?

Question Title

* 18. Ano ang iyong lahi? (piliin lahat ng angkop)

Question Title

* 19. Ano ang iyong kasarian? (piliin lahat ng angkop)

Question Title

* 20. Ano ang inyong total na household income?

Question Title

* 21. Were you surveyed by Eden Youth and Family Center?

0 of 21 answered
 

T