Evaluatie Kenniscarnaval

Hartelijk dank voor je komst naar het Winkwaves Kenniscarnaval. Wij hopen dat je een inspirerende middag hebt gehad. Zou je ons willen helpen door onderstaande vragen in te vullen, zodat wij ook een beeld krijgen van wat het Kenniscarnaval voor jou heeft betekend? Bij voorbaat dank voor je respons!

Question Title

* 1. Hoe vaak heb je in het verleden contact gehad met Winkwaves?

Question Title

* 2. Hoe zou je de aard van je relatie met Winkwaves omschrijven?

Ik zie winkwaves als...

Question Title

* 3. Welk beeld had je voor vandaag van Winkwaves?

Question Title

* 4. Is jouw beeld over Winkwaves veranderd? Zo ja, wat is nu je beeld?

Question Title

* 5. Welke inzichten/ideeën neem je van deze dag mee die je direct zou willen en/of kunnen gebruiken?

Question Title

* 6. Wat verwacht je dat je je over een half jaar nog herinnert van deze dag?

Question Title

* 7. Welke aanknopingspunten zie je voor samenwerking met Winkwaves in de nabije toekomst?

Question Title

* 8. Mogen we in dat geval contact met je opnemen? Laat dan hier je naam en email-adres achter:

Question Title

* 9. Er is altijd ruimte voor overige opmerkingen:

T