Dugsiga ilmahaagu waxay jecelyihiin inay wax ka ogaadaan fikraddaada in ilmuhu u lugeeyaan ama baaskiil u fuulaan dugsiga. Waraysigani waxa lagu dhammayn karaa 5-10 daqiiqo. Waxan ka codsanaynaa in qoys walba u buuxiyaan hal waraysi dugsi kasta oo ilmo u dhigtaan Haddii ay warqaddan kuu keenaan hal arday ka badan, u buxxi ka ay taariikhda dhalashadiisu ugu soo xigto taariikhda maanta la joogo.

Waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashadaada! 

Question Title

* 3. Ilmaha warqaddan guriga keenay ma lab baa mise waa dhaddig?

Question Title

* 4. Immisa carruurabaa ku dhigata fasalka Xannaanada ilaa 8aad?

Question Title

* 5. Waa kee isgoyska ugu dhow gurigaagu? (magacaw laba jid oo is gooya)

Question Title

* 6. Intee in le’eg ayuu gurigaagu u joraa dugsiga?

Badiyaa, side buu ilmahaagu ku yimaaddaa dugsiga kuna hoydaa? (Safkiiba hal ka dooro, sanduuqa ku qor X)

Question Title

* 7. Imaatinka dugsiga

Question Title

* 8. Hoyashada

Intee in le’egbay ilmahaaga ku qaadataa inuu dugsiga tago/ka soo noqdo ? (Safkiiba hal ka dooro, sanduuqa ku qor X)

Question Title

* 9. Xilliga ay ku Qaadato Tagidda Dugsiga

Question Title

* 10. Xilliga ay ku Qaadato soo Hoyoshada

Question Title

* 11. ilmahaagu ma ku weydiistay inuu u lugeeyo ama baaskiil u raaco dugsiga sannadkan ?

Question Title

* 13. Ilmahaygu dugsiga wuu legeeyaa/baskiil u raacaa:

Question Title

* 14. Arrimahan soo socda midkoodee keenay go’aankaaaga ah
inaadan u ogolaan inuu ilmahaagu u lugeeyo ama baaskiil u
qaato dugsiga? (Dooro dhamaan wixii ku khuseeya)

Question Title

* 15. Ma laga yaabaa inaad ilmagaaga u ogolaato unuu lugeeyo am baskiil u qaato dugsiga haddii dhibkan wax laga badalo? (Dooro laynkiiba hal xabbo)

  Haa Maya Ma hubo
Masaafada
Gaariga an ku geyaa ii dhib yar
Waqtiga
Ilmaha oo ku jira barnaamijyada dugsiga ka hor ama ka dib
Xawliga gawaaridu ku socoto
Gaadiidka oo ku badan jidka la marayo
Dadka waaweyn ee jidka maraya ama baskiil ku wada
Dariiqa lugta lagu maro ama
Ammaanka isgoysyada iyo halka jidka laga gooyo
Dadka talaabiya ardayda jidka
Qalalaaso (rabsho) jidka ka dhacda ama
Cimilada

Question Title

* 16. Intee in le’eg ayaad u malaynaysaa in dugsiga ilmahaagu dhiiri geliyo ama ka celiyo in la lugeeyo ama baskiil la raaco?

Question Title

* 17. Intuu le’eg yahay jacaylka ilmahaagu u qabo inuu u lugeeyo dugsigar ama baskiil u qaato?

Question Title

* 18. Siday Ilmahaaga caafimaadkiisa u caawinaysaa inuu u lugeeyo ama baskiil u raaco dugsiga ?

Question Title

* 19. Waxbarashada fasalkeed ka gaartay?

Question Title

* 20. Fadlan hoos ku qor wixii kale ee faallo dheeraad ah.

T