Question Title

* Lần cuối bạn ghé thăm store Swee Lee là khi nào?

Question Title

* Mục đích của bạn khi ghé shop online của chúng tôi hôm nay là gì?

T