Khóa học sử dụng 72 công cụ marketing

Khóa học sử dụng 72 công cụ marketing sẽ chính thức khai giảng vào giữa tháng 5/2015 tại Hà Nội.
Khóa học sẽ diễn ra trong 8 buổi với 2 module là
1. Lý thuyết cơ bản : 2 buổi
2. ứng dụng và thực hành : 6 buổi

Question Title

* 1. Nhận Voucher học trị giá 1 triệu đồng

T