Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich uczelni technicznych do udziału w badaniu, w którym chcemy dowiedzieć się, jakie motywacje do pracy są dla Państwa istotne i w jaki sposób praca na uczelni wpływa na Państwa samopoczucie w kontekście aktywności i produktywności naukowej.

Celem badania jest weryfikacja modelu motywacji w pozytywnym zarządzaniu uczelniami technicznymi. Projekt jest realizowany na Politechnice Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii) w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki [UMO-2017/27/B/HS4/01033, kierownik dr hab. Beata A. Basińska].

Wypełnienie ankiety zajmie około 10-14 minut. Nie ma odpowiedzi dobrych i złych, najważniejsze by były zgodne z Państwa odczuciami. Zgodnie z prawami uczestników badań, udział w badaniu jest dobrowolny, wszystkie odpowiedzi są anonimowe, poufne i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za Państwa udział w badaniu. Liczymy na Państwa opinie, które przyczynią się do lepszego poznania czynników motywujących, jak i skutków angażowania się w działalność naukową.

Pytania dotyczące badania prosimy kierować na adres: Beata.Basinska@pg.edu.pl

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

Beata A. Basińska, Krzysztof Leja, Magdalena Szuflita-Żurawska

Question Title

* 1. Akceptuję zasady badania

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

T