1. Uw gegevens

Page1 / 5
 
Als dank voor het invullen van deze enquête ontvangt u de resultaten in een overzichtelijk rapport! Tevens worden een aantal Trends in Business & IT boeken verloot tussen de deelnemers (mits volledig ingevuld).

Met deze vragenlijst inventariseren wij personeel en kosten van de ERP huishouding binnen organisaties. Hiermee wordt de vraag beantwoord hoe ERP binnen organisaties qua ICT ontwikkeling en beheer zich verhoudt tot niet ERP gebruikende organisaties als ook tussen ERP gebruikende organisaties onderling.

ERP
Onder ERP verstaan wij:
Enterprise Resource Planning, een geïntegreerd systeem dat meerdere bedrijfsfuncties van een organisatie ondersteund. Bekende voorbeelden zijn: SAP, Oracle, Afas, Microsoft Navision, etc.

Voor financiën zijn de volgende aannamen van belang:
1. in hele/afgeronde euro's (*1000)
2. betreft boekjaar 2011
3. BELANGRIJK: vul alleen hele numerieke getallen in (dus geen punten, komma's, munteenheidtekens e.d.)
4. onder kosten wordt verstaan de kosten inclusief afschrijvingen


De vragenlijst bestaat uit 30 vragen, behandeld vragen over ERP personeel, uitgaven, etc. Uw informatie zal anoniem en vertrouwelijk worden behandeld!

Question Title

* 1. Indien u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen dient u hieronder uw gegevens in te vullen. De verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

T