Question Title

* 1. Hur bedömer du lokalen? (What do you think about the venue)

Question Title

* 2. Hur bedömer du förtäring; fika, lunch, middag (What do think about what was served for break, lunch, dinner)

Question Title

* 3. Hur bedömer du helheten på ISACA Dagen 2019 (Your overall thought about the ISACA Day)

Question Title

* 4. Övriga kommentarer (Other comments)

Question Title

* 5. Vi planerar för ISACA Dagen 2020 som vi arrangerar den 19 november
Vilket format vill du ha för nästa års konferens (What format would you prefer for next year)

Question Title

* 6. Vi planerar för ISACA Dagen 2020 som vi arrangerar den 19 november
Ge förslag på tema/röd trådn
Det kan vara svårt att se ett år framåt i tiden, men vad tror du skulle kunna vara ett intressant ämne att samlas kring
(What theme would you like to have next year)

Question Title

* 7. Vi planerar för ISACA Dagen 2020 som vi arrangerar den 19 november
Har du förslag på talare som du gärna hade velat på lyssna på:
(Any speaker you would like to see next year)

T