* 1. Haddaad su’aal qabto ku saabsan fayidhowrka cuntada, mala xidhiidhaa kormeerahaaga caafimaad? Waay aad ula xidhiidhaa ama ula xidhiidhi weydaa?

* 2. Maxaa kaa caawin kara inaad buundo wanaagsan ka hesho kormeerkaaga caafimaad? Aragtidaadase sidee loo horumarin karaa nidaamka kormeerka?

* 3. Muhiimad intee le’eg bay leedahay inaad horumariso fahamkaaga qawaaniinta caafimaad ee u degsan dowladda Gobolka iyo tan Magaalada? Maxaase kaa caawin kara inaad si fiican u fahamto xeerka fayidhowrka cuntada?

* 4. Ma isticmaashay macluumaadka ku qoran shabakada internetka ee Magaalada Minneapolis: tababarada fayidhowrka cuntada ee muuqaalka ah, diiwaanada heerkulka iyo kuwa kormeer-isku-sameynta?

* 5. Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis waxay xiisayneysaa inay aqoonsato oo magacyadooda internetka kusoo qorto ganacsiyada buundooyinka wanaagsan ka hela kormeerada caafiimaad. Maku taageeraysaa fikradan?

* 6. Sidee jeceshay in aad ku hesho macluumaadka kormeerada iyo kuwa bedqabka (fayi-dhowrka) cuntada?

* 7. Arigtidaada, maxay Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis u baahan tahay in ay horumariso?

* 8. Waa maxay waxyaabaha ay Waaxda Caafimaadka Minneapolis sida wanaagsan u qabatay?

* 9. Waa maxay qiimaha ama qadarinta makhaayadaadu (ganacsigaagu) kuu leedahay? Maxayse tahay sababta aad u furatay?

* 10. 10. Fadlan faahfaahin naga sii makhaayadaada (ganacsigaaga): Cuntooyinka aad iibiso, tirada shaqaalahaaga, iyo tirada kuraasta ama inta qof ee ay makhaayadaada (ganagsigaaga) fadhiisan kara.

T