Introduction

W imieniu zespołu projektowego MooDFOOD pragnę Panu/Pani podziękować za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Nie powinno to Panu/Pani zająć więcej niż 10 minut.

W ostatnich 5 latach projekt MooDFOOD zajmuje się badaniem zależności między tym, co jemy a naszym nastrojem i ryzykiem depresji. Projekt powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i obejmuje szeroko zakrojone badania na terenie Europy. Jego wyniki zostaną opublikowane wkrótce.

Mamy nadzieję, że dzięki temu kwestionariuszowi uda nam się uzyskać informacje na temat wiedzy respondentów w zakresie diety i depresji oraz opracować najlepszy sposób rozpowszechniania informacji o wynikach badań MooDFOOD. Ankieta pomoże nam również w opracowaniu pomocnych wytycznych dla osób starających się ograniczyć ryzyko depresji za pomocą diety. 

Może Pan/Pani udostępnić kwestionariusz wszystkim osobom, które wyrażą zainteresowanie udziałem. Pani/Pana odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne.

Więcej informacji na temat projektu MooDFOOD można znaleźć w witrynie MooDFOOD: www.moodfood-vu.eu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego kwestionariusza prosimy o kontakt z Jessie Pullar, osobą odpowiedzialną w MooDFOOD za kontakt w sprawie odżywiania: j.m.pullar@amc.uva.nl

Uwaga: niniejszy kwestionariusz został przetłumaczony z języka angielskiego, przepraszamy za wszelkie nieścisłości, które wystąpiły w trakcie procesu

T