Introduction

W imieniu zespołu projektowego MooDFOOD pragnę Pani/u podziękować za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Nie powinno to Pani/u zająć więcej niż 10 minut.

Od ostatnich 5 lat projekt MooDFOOD zajmuje się badaniem zależności między tym, co jemy a naszym nastrojem i ryzykiem depresji. Projekt powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i obejmuje rozległe badania na terenie Europy. Wyniki zostaną opublikowane wkrótce.

Mamy nadzieję, że dzięki temu kwestionariuszowi uda nam się uzyskać informacje na temat wiedzy respondentów w zakresie diety i depresji oraz opracować najlepszy sposób rozpowszechniania informacji o wynikach badań MooDFOOD. Ankieta pomoże nam również w stworzeniu pomocnych wytycznych dla osób starających się ograniczyć ryzyko depresji za pomocą diety. 

Może Pan(i) udostępnić kwestionariusz wszystkim osobom, które wyrażą zainteresowanie udziałem. Pani/a odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne.

Więcej informacji na temat projektu MooDFOOD można znaleźć na stronie MooDFOOD: www.moodfood-vu.eu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego kwestionariusza prosimy o kontakt z Jessie Pullar, osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie odżywiania w MooDFOOD: j.m.pullar@amc.uva.nl

Uwaga: niniejszy kwestionariusz został przetłumaczony z języka angielskiego, przepraszamy za wszelkie nieścisłości, które wystąpiły w trakcie procesu

T