Screen Reader Mode Icon

ขอแนะนำสู่ CLAP BACK

โครงการ Clap Back ของสการ์เล็ท อะไลอันซ (Scarlet Alliance) จัดทำขึ้นเพื่อตอบรับอัตราการติดเชื้อคลัมมีเดียและหนองในที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนทำงานบริการในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะมุ่งเป้าไปที่การให้ข้อมูลซึ่งเน้นในเรื่องของวัฒนธรรม ไม่ตัดสินตีตราและชัดเจนเพื่อช่วยให้คนทำงานบริการใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราในที่ทำงานเนื่องจากเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แบบสอบถามระดับประเทศนี้จะมีทั้งแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามกระดาษในรูปแบบภาษาจีน ไทยและเกาหลี แจกจ่ายโดยเจ้าหน้าที่เพื่อนพนักงานและองค์กรเพื่อเพื่อนร่วมงานบริการในท้องที่ และมีการประชุมปรึกษาหารือต่าง ๆ ร่วมกับสมาชิกองค์กรเพื่อคนทำงานบริการในทุกรัฐและเขตแดน รอดูข้อมูลการประชุมเพิ่มเติมได้ทาง Twitter, Facebook และ Instagram  

การตอบแบบสอบถามนี้จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที คำถามทุกข้อคุณสามารถเลือกตอบได้ และคำตอบของคุณจะช่วยให้เรานำไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อคนทำงานบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุก ๆ เรื่องด้านสุขภาพทางเพศ ท่านสามารถดูได้ทางข้อมูลออนไลน์ของเราซึ่งจัดทำโดยคนทำงานบริการเพื่อคนทำงานบริการ The Red Book Online

Question Title

* 1. คุณยังทำงานบริการอยู่หรือไม่?

0 of 28 answered
 

T