Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest ocena działania służb medycyny pracy w Polsce

Question Title

* 1. Wiek:

Question Title

* 2. Płeć:

Question Title

* 3. Wykształcenie:

Question Title

* 4. Charakter pracy:

Question Title

* 5. Na jakie czynniki szkodliwe/uciążliwe jest Pani/Pan narażona/-y na stanowisku pracy?(możliwa więcej niż 1 odpowiedź)

Question Title

* 6. Czy zna Pani/Pan skutki zdrowotne narażenia na czynniki występujące na Pani/Pana stanowisku pracy i sposoby zapobiegania tym skutkom?

Question Title

* 7. Jeśli tak, to skąd ma Pani/Pan te informacje? (możliwa więcej niż 1 odpowiedź):

Question Title

* 8. Czy uważa Pani/Pan, że na Pani/Pana stan zdrowia ma wpływ środowisko pracy?

Question Title

* 9. Czy uważa Pani/Pan, że istnieje potrzeba edukacji w Pani/Pana miejscu pracy dotycząca wpływu warunków pracy na stan zdrowia, ograniczenia narażenia na czynniki szkodliwe / uciążliwe itd.?

Question Title

* 10. Czy widzi Pani/Pan potrzebę edukacji w Pani/Pana miejscu pracy z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, prowadzenia zdrowego trybu życia?

Question Title

* 12. Czy zdarzyło się Pani/Panu świadomie zataić informacje o stanie zdrowia w czasie badania profilaktycznego?

Question Title

* 14. Badania profilaktyczne powinny być dobrowolne, za wyjątkiem pracy stwarzającej ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 15. Pacjent sam powinien zdecydować, czy chce pracować w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, po uzyskaniu od lekarza profilaktyka informacji o możliwym negatywnym wpływie warunków pracy na stan jego zdrowia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 16. Badania profilaktyczne powinny być połączone ze szczegółową oceną ogólnego stanu zdrowia (np. zawierać dodatkowo badanie ginekologiczne, badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, chorób serca, nowotworów) (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 17. Lekarz medycyny pracy powinien być doradcą pracodawcy w kwestiach dostosowania stanowiska pracy do stanu zdrowia pracownika, wskazania stanowiska pracy, na którym może pracować osoba z określonymi chorobami, niepełnosprawnościami (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

T