PRIJAVNI OBRAZEC: NAJBOLJŠE PRAKSE V ZDRAVSTVU 2024

Dobrodošli v prijavnem obrazcu za priznanja Najboljše prakse v zdravstvu!  
Veseli smo vaše cenjene prijave, ki jo pričakujemo najkasneje do 9. februarja 2024.

Question Title

* 1. Podatki o prijavitelju

Question Title

* 2. Podatki o organizaciji/ustanovi

Question Title

* 3. Označite, v katero raven zdravstvenega varstva se uvršča vaša organizacija/ustanova:

Question Title

* 4. Naslov vaše prakse

Question Title

* 5. Priloga: predstavitev prakse

Samo datoteke vrste PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Izberi datoteko

Question Title

* 6. a) Katere znanstveno raziskovalne metode ste uporabljali pri izvedbi prakse?
b) Kakšni so rezultati?
c) Ali ste rezultate že javno objavili in kje?
(Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja)

Question Title

* 7. Kako je bila vaša praksa sprejeta pri sodelavcih, pacientih in drugih deležnikih?
(Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja)

Question Title

* 8. S katerimi izzivi se srečujete pri uveljavljanju vaše prakse glede na vrednote in načela, ki so prisotna v širši družbi?
(Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja)

Question Title

* 9. Katere trende v družbi naslavlja vaša praksa?
(Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja)

Question Title

* 10. Ali obstoječi pravni predpisi zadovoljivo pokrivajo področje vaše prakse in kako bi jih bilo potrebno dopolniti?
(Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja)

Question Title

* 11. Ali je vaša praksa vzdržna glede na razpoložljive finančne vire? Ocenite priložnosti in tveganja, da vaša praksa postane uspešen in prodoren poslovni model?
(Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja)

Question Title

* 12. Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko strokovna komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

Hvala za vašo prijavo!
Dodatne informacije
: zrf@planetgv.si.

T