Kilus klausimams kviečiame kreiptis į Projektų vystymo skyriaus ekspertą Dainių Čiurinską, tel. 8 659 80 292 arba el. p. aid@esf.lt

Question Title

* 1. Projektinės idėjos pavadinimas

Question Title

* 2. Pareiškėjo pavadinimas

Question Title

* 3. Pareiškėjo teisinė forma

Question Title

* 4. Pareiškėjo kodas

Question Title

* 5. Projektinės idėjos trukmė (mėnesiais)

Question Title

* 6. Projektinės idėjos tikslinė grupė

Question Title

* 7. Planuojamas dalyvių skaičius

Question Title

* 8. Teritorinė aprėptis (apskritis, savivaldybė (-ės))

Question Title

* 9. Informacija apie Projektinės idėjos partnerį (-ius) (jei taikoma)

Pateikiama informacija apie projekto partnerius. Nurodomas partnerio (-ių) pavadinimas, teisinė forma bei partnerio (-ių) kodas.

Question Title

* 10. KODĖL? Projektinės idėjos tikslinės grupės problemos aprašymas

Trumpai aprašykite projektinės idėjos tikslinės grupės pasirinkimo priežastis ir kokią projektinės idėjos tikslinės grupės problemą (iššūkius) spręsite savo projektinėje idėjoje. Jei aktualu, apžvelkite pagrindinius informacijos šaltinius (patekti aktyvias nuorodas). Iki 1000 ženklų be tarpų.

Question Title

* 11. KĄ? Projektinės idėjos tikslas ir uždaviniai

Glaustai ir aiškiai aprašykite projektinės idėjos tikslą ir pagrindinius uždavinius. Iki 500 ženklų be tarpų.

Question Title

* 12. KAIP? Projektinės idėjos tikslinės grupės problemos sprendimas

Glaustai pakomentuokite, koks yra jūsų siūlomas problemos sprendimas: Kaip sieksite savo tikslo? Kokias veiklas planuojate? Ar įtrauksite partnerius, jei taip, tai kokius ir koks jų vaidmuo? Iki 1500 ženklų be tarpų.

Question Title

* 13. KAS BUS PASIEKTA? Planuojami pasiekti rezultatai

Glaustai aprašykite, kokių rezultatų planuojate pasiekti ir kaip užtikrinsite rezultatų ilgalaikiškumą. Iki 1000 ženklų be tarpų.

Question Title

* 14. UŽ KIEK? Reikalingų lėšų pagrindimas

Nurodykite reikalingą lėšų sumą bei trumpai pagrįskite poreikį. Detalizuokite išlaidų kategorijas (pvz.: darbo užmokestis, paslaugų pirkimas ir pan.). Iki 700 ženklų be tarpų.

Question Title

* 15. Pateikite nuorodas į viešai pateikiamą informaciją apie pareiškėją/partnerį (nuorodos į socialinius tinklus, interneto svetainę ir kt.) (jei taikoma)

Question Title

* 16. Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos

Question Title

* 17. Kontaktinio asmens telefono numeris

Question Title

* 18. Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Question Title

* 19. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei taikoma) finansininko/buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens (-ų) vardas, pavardė, gimimo data

Question Title

* 20. Prašome įkelti pasirašytą Projektinių idėjų atrankos tvarkos aprašo 2 priedą (pareiškėjo ir partnerio, jei taikoma)

Tik failų tipai – PDF, PNG, JPG, JPEG.
Pasirinkti failą

T