מספר/ת יקר/ה
אנו מודים לך מאוד על התנדבותך כמספר במיזם סיפור על הדרך. אנו רואים במיזם זה נידבך חשוב בהיכרות של החברה השראלית עם החיים היהודיים באתיופיה, המסע לירושלים ומורכבות הקליטה בארץ
שאלון משוב זה נועד לקבל את התייחסותך הכנה בנוגע למפגש סיפור על הדרך בו השתתפת כמספר/ת. תשובותיך יסייעו לנו לשפר את המפגשים ולהתאימם ככל הניתן למטרות המיזם 
.השאלון אנונימי

Question Title

* 2. המפגש התקיים ב

Question Title

* 3. ?האם עברת הכשרה למספרי סיפורים במסגרת תוכנית סיפור על הדרך

Question Title

* 9. ?האם תסכים להיות שותף בקבוצת פעילים מובילה הדנה בעתיד המיזם

Question Title

* 10. האם לדעתך מיזם סיפור על הדרך הוא אמצעי משמעותי להיכרות של החברה הישראלית עם הסיפור של קהילת הישראלים יוצאי אתיופיה

Question Title

* 11. האם להערכתך למפגשי סיפור על הדרך יש השפעה חיובית על המודעות והתפיסות החברתיות של המשתתפים בהם על קהילת יוצאי אתיופיה

Question Title

* 12. במידה והשתתפת בהכשרת מספרים במסגרת תכנית סיפור על הדרך, האם ההכשרה נתנה כלים מועילים לעמידה מול קהל וסיפור הסיפור

Question Title

* 13. במידה והשתתפת בהכשרת מספרים במסגרת תכנית סיפור על הדרך, האם ההכשרה נתנה כלים מועילים להעברת המפגש באופן מקוון

Question Title

* 14.     במידה והמפגשים היה מקוונים:

האם העברת המפגש המקוון היוותה קושי עבורך (בחיבור לקבל היעד, בהפעלת הלינק המקוון, בהעברת התכנים שתכננת להעביר)

Question Title

* 15. על מנת להתמודד עם העברת הסיפור באופן מקוון – מה היה מסייע לך

Question Title

* 16. האם השימוש באמצעים מקוונים מעבירים את הסיפור בצורה טובה וברורה לטעמך

Question Title

* 17. האם אתה חש שלחוויה כמספר היתה השפעה על חיזוק הגאווה בזהות שלך כיהודי יוצא אתיופיה?

Question Title

* 18. האם ומה החשיבות שאת/ה רואה בקיום מפגשי תוכנית סיפור על הדרך

Question Title

* 19. אנא תאר איך את/ה נתרמת אישית מהשתתפותך כמספר בתכנית סיפור על הדרך

Question Title

* 20. נשמח לשמוע דעתך – האם יש היבטים במתכונת המיזם והמפגשים שהיית משנה / מוסיף / גורע

T