Question Title

* 1. Възраст:

Question Title

* 2. Образование:

Question Title

* 3. Статус на пазара на труда:

Question Title

* 4. Искате да:                                                           

Question Title

* 5. Имате ли подготвена автиобиография?                                                    

Question Title

* 6. В каква сфера си представяте, че искате да работите? 

Question Title

* 7. Имате ли ясна представа с какво искате да се занимавате в бъдеще?                                                    

Question Title

* 8. Според вас кое е най-важното за започване на собствен бизнес?

Question Title

* 9. Имате ли разработен бизнес план?  

Question Title

* 10. Според Вас притежавате ли необходимите знания и умения за започване на собствен бизнес? 

T