Mieli jaunimo organizacijų nariai,

Jaunimo karjeros centras, įgyvendindamas Europos Komisijos remiamą projektą „Youth of the World!“, kviečia jaunimo organizacijų (tiek formalių, tiek ir neformalių) atstovus dalyvauti apklausoje „Lietuvos jaunimo organizacijų požiūris į pasaulines problemas, jų sprendimą ir vystomąjį švietimą“.

Pagrindinis šios apklausos tikslas – ištirti jaunimo organizacijų požiūrį į globalias problemas ir jaunimo organizacijų vaidmenį, siekiant jas spręsti. Apklausos rezultatai taip pat leis įvertinti Lietuvos jaunimo organizacijų norą ir pasirengimą plėtoti vystomojo švietimo ir visuomenės informavimo apie pasaulio vystymąsi veiklas jaunimo tarpe.

Tyrimas yra anoniminis, o jo metu surinkti duomenys padės sukurti ir pasiūlyti Lietuvos jaunimo organizacijoms reikalingas ir patrauklias mokymosi veiklas ir priemones vystomojo švietimo ir visuomenės informavimo apie pasaulio vystymąsi veikloms jaunimo organizacijose plėtoti .

Maloniai prašome užpildyti toliau pateikiamą klausimyną. Jūsų atsakymų lauksime iki birželio 30 d.

Iš anksto dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą!

T