Screen Reader Mode Icon
Consiliul Județean Bacău implementează proiectul ”Bacău Smart County”, cod SIPOCA /SMIS - 808/136013, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ce vizează consolidarea capacității administrative a Județului Bacău prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung (pentru perioada 2021 – 2029), în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014 – 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, astfel:

1. Prin realizarea Profilului monografic al județului Bacău, document ce va sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, perioada 2021-2029, precum și a instrumentului digital de monitorizare a strategiei;

2. Prin extinderea funcționalităților portalului web cu servicii aferente competențelor partajate ale Consiliului Județean Bacău (urbanism și amenajarea teritoriului);

3. Prin instruirea a 173 de persoane din cadrul grupului ţintă ce va determina creșterea competențelor de utilizare a sistemelor informatice realizate și implementate prin proiect.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău pentru perioada 2021 - 2029 se bazează atât pe date statistice și studii, cât şi pe opiniile dumneavoastră, cetățeni ai județului Bacău, exprimate prin acest chestionar ce reprezintă un instrument important de lucru în acest proces.

Pentru ca Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău să răspundă cât mai bine nevoilor dvs. și oportunităților de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor cetățenilor județului, vă invităm să completați acest chestionar. 

Chestionarul poate fi completat până la data de 30 martie 2021.

Opiniile dvs. sunt importante pentru noi, de aceea vă rugăm să răspundeți cât mai complet la toate rubricile chestionarului pentru a putea înregistra date relevante pentru această cercetare. Folosiți rubrica de comentarii pentru a explica mai bine mulțumirea sau nemulțumirea dvs. despre calitatea serviciului public respectiv, problema concretă cu care vă confruntați și pentru a propune rezolvările pe care dumneavoastră le considerați adecvate problemelor semnalate. 

Vă rugăm să răspundeți la toate rubricile menționate în chestionar, pentru a putea înregistra, în mod complet, date relevante pentru această cercetare.

Răspunsul dvs. poate rămâne anonim (opțional) şi va fi utilizat strict pentru documentare şi cercetare şi nu va fi folosit în alte scopuri. Toate informațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

Question Title

* 1. Pe o scară de la 1 la 4, cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea următoarelor servicii publice asigurate la nivelul localității/județului dumneavoastră?

  Total nemulțumit Parțial nemulțumit Parțial mulțumit Mulțumit Nu știu /
Nu răspund
Educație – acțiuni și infrastructura educațională (rețeaua de creșe, grădinițe, școli, licee, universități etc)
Social - servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
Sănătate – acțiuni și infrastructura de sănătate (medic de familie, rețeaua de policlinici, spitale, dispensare etc)
Cultură – acțiuni și infrastructura culturală (casă de cultură, cinematograf, teatru, muzeu, etc)
Patrimoniul cultural – conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură
Tineret – acțiuni și infrastructură dedicată (cluburi, parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, ștranduri, etc)
Sport – acțiuni și infrastructură de sport (terenuri de sport, săli de sport, etc)
Ordine publică – acțiuni și infrastructură poliție locală, siguranța personală și a bunurilor etc
Situații de urgență – reacția autorităților la inundații, incendii, pandemii etc și infrastructura dedicată
Reducerea vulnerabilităţii la riscuri şi adaptarea la schimbări climatice (valuri de căldură, valuri de frig, etc)
Protejarea şi conservarea mediului (aer, apă, sol) şi a biodiversităţii (spații verzi, păduri, etc)
Dezvoltarea urbană/rurală - habitatul și arhitectura urbană (termoizolația clădirilor, aspectul clădirilor, rezistența clădirilor, etc)
Evidența persoanelor – accesibilitate și infrastructură dedicată
Infrastructura rutieră - rețeaua de drumuri, poduri, străzi, trotuare, zone pietonale, piste pentru bicicliști etc
Infrastructura utilitară și serviciile aferente (apa, canalizare, iluminat public, salubrizare, etc)
Eficiența consumului de energie şi promovarea utilizării resurselor regenerabile
Accesibilitate de transport – transport public, CFR, transport școlar etc
Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale
Infrastructura informaţională – internet - şi de telecomunicaţii
Sprijinirea dezvoltării sectorului economic, a înterprinderilor mici și mijlocii, a investitorilor
Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agro-alimentar
Transparența - Gradul de acces la date relevante și utile/informații de interes public în relația cu autoritățile/instituțiile publice
Nivelul de integritate al reprezentanților autorităților/instituțiilor publice
Modul de gestionare a pandemiei (COVID 19) de către autoritățile/ instituțiile publice

Question Title

* 2. Cum apreciați starea mediului înconjurător la nivel de UAT/județ?

  Foarte slabă Slabă Mediu Bună Foarte bună
UAT-ul dumneavoastră
UAT Județul Bacău

Question Title

* 3. Care considerați că sunt principalele cauze ale degradării mediului înconjurător în perioada 2016 – 2021 în UAT-ul dumneavoastră/ UAT județul Bacău?

  UAT-ul dumneavoastră UAT Județul Bacău
Lipsa de educaţie şi de informare a cetăţenilor
Lipsa infrastructurii de mediu
Amenzi şi penalităţi prea mici
Lipsa de expertiză şi profesionalism a responsabililor din domeniu
Număr redus de personal şi resurse în instituţiile de control
Instituţii nefuncţionale (Garda de mediu, Agenţia de Protectia Mediului, etc)
Atribuţii partajate între mai multe instituţii, care nu se coordonează între ele
Date incomplete, necorelate, “cosmetizate” privind starea mediului
Legislaţie incompletă sau necorespunzătoare
Corupția în sistem
Instrumente IT necorelate/inexistente

Question Title

* 4. Cum apreciați gradul de digitalizare la nivel de UAT/județ?

  Foarte slabă Slabă Mediu Bună Foarte bună
UAT-ul dumneavoastră
UAT Județul Bacău

Question Title

* 5. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități pentru implementarea unui proces eficace de dezvoltare durabilă a județului Bacău în următorii 9 ani?

Question Title

* 6. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități pentru implementarea unui proces eficace de dezvoltare durabilă a UAT-ului dumneavoastră în următorii 9 ani?

Question Title

* 7. Alte comentarii si propuneri/sugestii:

Question Title

* 8. Vârsta dvs. în ani împliniți

Question Title

* 9. Gen (marcați cu x)

Question Title

* 10. De cât timp locuiți în județul Bacău?

Question Title

* 11. Localitatea de domiciliu/ reședință:

Question Title

* 12. Care este ultima școală absolvită?

Question Title

* 13. Ocupația principală – statut profesional:

0 of 13 answered
 

T