I och med det nya LIF-avtalet som trädde i kraft 2015-01-01 så har förutsättningarna för svenska läkare att delta i internationella konferenser förändrats. Hela kostnaden ligger idag på arbetsgivaren och det finns en uppenbar risk att kostnaderna för resandet bedöms som för höga.
Det resor som genomfördes tillsammans med läkemedelsindustrin hade fördelen av att vara gruppresor. Det skapar goda möjligheter till erfarenhetsutbyte kollegor emellan och det är en lika viktig del av resandet som själva konferensdeltagandet.
Vi tänker oss att en gemensam resebyrå möjliggör fortsatt kongressdeltagande i grupp och fortsatt goda möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Behovet av att anordna gruppresor är rimligen större vid internationella konferenser än vid nationella konferenser.

Vi vill genom denna enkät ta del av medlemmarnas synpunkter och önskemål och bilda oss en uppfattning om det finns ett intresse bland medlemmarna att ha en resebyråfunktion kopplad till svenska neurologföreningens hemsida.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 1. Är du intresserad av möjligheten att kunna boka en samordnad gruppresa med andra svenska kollegor när du reser till internationella konferenser?

* 2. Om ja, vill du att SNF ska tillhandahålla möjligheten att kunna boka och beställa din resa via SNF´s hemsida genom samarbetsavtal med resebyrå?

* 3. Vad vill du i så fall kunna boka via den gemensamma resebyrån?
OBS! Du kan välja flera alternativ.

* 4. Hur långt innan en kongressresa brukar du ta ställning om du vill åka?

* 5. Vilka kongresser är intressanta för dig att åka till?

T