Question Title

1. Przed sobą widzisz listę obecności. Notuje się na niej godzinę przyjścia i wyjścia z pracy, a także wyjścia w ciągu dnia. Każdy pracownik posługuje się swoim inicjałem, który tworzy się z pierwszej litery imienia, pierwszej litery drugiego imienia oraz pierwszej litery nazwiska. Szukaj tam wskazówek do odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Pracownik, który chce skorzystać z przerwy lunchowej wychodząc z Kancelarii wpisuje w kolumnie cel wyjścia:

T