Question Title

* 1. Възраст:

Question Title

* 2. Образование:

Question Title

* 3. Статус на пазара на труда:

Question Title

* 4. Колко пъти посетихте културно/спортно/младежко/градско събитие през последната една година?

Question Title

* 5. Участвате ли в организацията културни/спортни/младежки/градски събития?

Question Title

* 6. Къде търсите информация за предстоящи събития (културни, спортни, младежки или др.)?

Question Title

* 7. Участвали ли сте в доброволческа акция под някаква форма?

Question Title

* 8. Организирали ли сте самите вие доброволческа акция?       

Question Title

* 9. Имате ли/имали ли сте часове по гражданско образование в училище?                                

Question Title

* 10. Смятате ли, че познавате правата и задълженията си като граждани?                  

T