* 1. Eich enw chi:

* 2. Oed ac enw'r plentyn/plant:

* 3. Rhif ffôn:

* 4. E-bost:

* 5. Ydy eich plentyn/plant eisoes yn cael gwersi nofio?

* 6. Os ydy eich plentyn/plant yn cael gwersi nofio, beth oedd eu tystysgrif ddiweddaraf? (lefel a/neu pellter)

* 7. Pa bwll nofio y byddech chi'n hapus i deithio iddo er mwyn cael gwersi nofio Cymraeg i'ch plant/plentyn?

* 8. Pa nosweithiau sydd fwyaf cyfleus (tua 3:45-6)?

* 9. Unrhyw sylwadau eraill?

T