Respondent gegevens

Deze vragen zijn bedoeld om de resultaten van deze enquete te ordenen. De door u ingevulde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het verwerken van de enquete resultaten, tenzij u nadrukkelijk anders aangeeft.

* Heeft u er geen bezwaar tegen dat na het invullen van deze enquete contact met u gezocht wordt, vult u dan hieronder uw gegevens is (alle velden zijn nadrukkelijk optioneel!).

* Voert u projecten in uw organisatie?

* Maakt uw organisatie gebruik van een projectstandaard en zo ja, van welke methode is uw standaard afgeleid?

* Heeft uw organisatie een duurzaamheidsdoelstelling of wordt er in uw organisatie rekening gehouden met duurzaamheid?

T